Wanneer kom je terug ?

“Wanneer kom je terug ?”. Die vraag heb ik de laatste maanden vele keren moeten horen. Normaliter zou ik eind dit jaar de draad terug opnemen na een sabatjaar, een jaar om alles terug op een rijtje te zetten. “Het kan verkeren” zei Bredero en voila hier ligt onze jongste telg. Ik zou veel kunnen uitleggen maar ik ben niet gewoon van boeken te schrijven, …
We hebben al één en ander op een rij en één van die dingen is dat de krant ‘t Spuwerke nog één keer per maand zal verschijnen met uitzondering van juli en augustus. Het gevolg daarvan is dat het nieuwsaanbod lichtjes zal wijzigen. Het concept blijft in grote lijnen hetzelfde. “Never change a winning horse”, of iets in die zin.
Voor het echte nieuws en dat is en blijft onze core bussiness verwijs ik naar de website www.krakelingen.be. Daar zijn we tot nu toe twee keer op onze bek mee gegaan. Maar uit fouten moet je leren en dat hebben we ondertussen gedaan. Het enige probleem is dat de oplossing (een modulair opgebouwde en database-gestuurde
dynamische site) behoorlijk wat werk vraagt om op te starten. De streefdatum is 1 augustus. Ga tegen dan maar eens een kijkje nemen.
Opnieuw beginnen is opnieuw geconfronteerd worden met de klassieke probleempjes en één van die problemen is de bedeling. We weten vandaag maandag 26 juni dat er 2600 lezers zijn, namelijk de lezers van Lierde, die deze krant pas op donderdag 5 juli in de bus zullen vinden. Op de Belgische markt zijn er slechts drie bedrijven
actief in de huis-aan-huisbedeling en binnenkort zullen er dat slechts twee meer zijn. De ene verplicht ons een week op voorhand aan te leveren, de tweede weigert ronduit voor ons te werken. Blijft over : De Post. Deze levert meer dan behoorlijk werk maar de entiteiten Lierde en Brakel zijn voor ons altijd probleemgebieden geweest. Hoogstwaarschijnlijk is de ligging van deze gemeenten de oorzaak en het daaruit voortvloeiende feit dar vele handelaars er zelf folders laten bedelen. Maar voor alles is een oplossing en we hebben nu twee maand om die te vinden.

Lees de krant blz 2 – pdf13_02-99.pdf