Categorie archieven: Stadsbestuur

Vacature van jurist

GERAARDSBERGEN – Het stadsbestuur maakt bekend dat er een vacature openstaat voor jurist in statutair verband (A1a-A2a-A3a)
De kandidaten moeten, op straffe van nietigheid, hun kandidatuur, per aangetekende brief, ten laatste gepost op 15 augustus 2007, zenden aan het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen.
Om aan het aanwervingsexamen te mogen deelnemen, moeten de kandidaten op de dag van het afsluiten van de inschrijvingen  voldoen aan de in punt I, 1, 2, 3 en 5 gestelde vereisten.
De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van een kopie van het diploma, een uittreksel uit de geboorteakte (te verkrijgen bij het
gemeentebestuur van de geboorteplaats) en een bewijs van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan drie maanden).
Het bewijs dat zij aan de overige vereisten voldoen, moet uiterlijk op de datum van de beslissing tot contractuele aanstelling zijn geleverd.
Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij het departement Personeels en Onderwijszaken, administratief centrum,
Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, tel. 054/43.44.70 en
054/43.44.77.

Lees de krant op blz 2 pdf13_02-99.pdf

Stad in de bloemetjes

GERAARDSBERGEN – De stad staat momenteel weer letterlijk in de bloemetjes. Voor de verantwoordelijke schepen, Léonce Nachtergaele, was het geen gemakkelijke opgave om de bebloeming op het zelfde niveau als de vorige jaren te houden. De prijzen van de
bebloeming is fors gestegen en het budget ervoor heeft die tred niet bijgehouden.
Nachtergaele kwam alvast poolshoogte nemen op de Kaai. Daar hoorden we alleen positieve geluiden over de bebloeming. De verdwenen boompjes zijn blijkbaar nog niet door iedereen verteerd.
Sinds gisteren weten we ook waarom de banken en vuilnisbakken zo sterk zijn : ze worden door jongeren gebruikt als hindernissenparcours. Op een bepaald moment stonden ze met twee bovenop een vuilnisbak …

Lees de krant op blz 4 pdf13_02-99.pdf