Tag archieven: Politieke ruzies

Enen pot ambras

De stad Geraardsbergen heeft eindelijk een bestuur. Mocht je de totstandkoming van dat bestuur verfilmen, dan heb je zeer zeker een tragische komedie. De hele klucht begon vrij onschuldig. Het bestuursakkoord VLD-SP-a voorzag dat de grootste partij de burgemeester levert en dat binnen die partij de persoon met de meeste stemmen de burgemeestersjerp mag omsnoeren. So far so good, op 8 oktober kenden we de nieuwe burgemeester al : Freddy De Chou.

Maar dan begon het schouwtoneel. De schepenzetels moesten verdeeld worden en dat gaf duidelijk spanningen. De coalitiepartners kwamen verschillende keren vruchteloos bij elkaar en op de valreep (22 december was de dead-line) werd dan toch een akkoord bereikt voor de verdeling van de zitjes. De schepenen werden aangesteld tijdens de gemeenteraad van 2 januari 2007. En wie dacht dat daarmee alle leed geleden was, sloeg de bal goed mis. SP-a zag een OCMW-zitje door haar vingers glippen door het  verenigde stemgedrag van CD&V en Vlaams Belang. Algemene konsternatie bij de SP-a. Zelfs kanon “Dikke Bertha” werd bovengehaald om een loeier van formaat te lanceren : “CD&V doorbreekt het Cordon Sanitair”.

Man, man, man, miserie, miserie, … Waar heeft de Geraardsbergenaar dit verdiend ? Het wordt hoog tijd dat burgemeester, schepenen, gemeente- en ocmw-raadsleden datgene gaan doen waar ze voor verkozen zijn : Geraardsbergen op een deugdelijke manier besturen met wederzijds respect en vooral met respect voor de “medeburger”, zoals kamervoorzitter Herman De Croo het pleegt te zeggen.

De troeven en perspectieven van Geraardsbergen zijn niet dusdanig dat er nog ruimte is voor intern gekibbel. Integendeel, er is meer dan genoeg werk aan de winkel om Geraardsbergen aantrekkelijker, mooier en economisch sterker te maken.

Lees de krant blz 2  pdf13_01-99