Tag archieven: De Padt – Guido

Nieuwe politiechef aangesteld

GERAARDSBERGEN – Commissaris Kristof De Pauw, is op maandag 1 januari 2007 als korpschef in dienst getreden bij de politiezone Geraardsbergen/Lierde. Na een lange, niet te versmaden selectieprocedure, besliste de politieraad op 13 december 2006.
kandidaat De Pauw aan de Koning voor te dragen tot aanstelling in het mandaat van korpschef. Hij wordt vanuit zijn oorspronkelijke
zone, de lokale politie Erpe-Mere/Lede, gedetacheerd naar de politiezone Geraardsbergen/Lierde om hier als dienstdoend korpschef te fungeren, in afwachting tot de Koning hem aanwijst in het ambt van chef van de lokale politie.

Zijn prioritaire aandachtspunten beogen o.m. de verkeersveiligheid, zowel op het vlak van de integrale, als de geïntegreerde aanpak, en de rol van de wijkinspecteurs binnen het lokale politielandschap.
Zijn veiligheidsprioriteitsstelling, net als zijn visie voor organisatieontwikkeling, zullen in de komende maanden worden verfijnd en door middel van een zogenaamde opdrachtbrief aan de politieraad ter goedkeuring worden voorgelegd.

De huidige korpschef, de heer Julien Matthijs, die omwille van persoonlijke redenen niet verzocht tot verlenging van zijn
mandaat als chef van de lokale politie, blijft actief binnen de politiezone.

Guido De Padt

Lees de krant blz 2  pdf13_01-99