Tag archieven: Van der Maelen – Dirk

Geraardsbergs politicus van socialistische strekking. Vooral nationaal actief als volksvertegenwoordiger, fractievoorzitter van de SPa in de Kamer.

Cordon sanitaire doorbroken ?

GERAARDSBERGEN – Vorige dinsdag ging in het stadhuis de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad door. Tijdens
die gemeenteraad zijn de nieuwe schepenen aangesteld en werd ook de OCMW-raad gekozen. Daar haalde Julien Borremans (NVA) onverwachts een zitje binnen. De stemming van de OCMW-raadsleden is geheim maar mathematisch gezien kon dat enkel door
het samenvoegen van de CD&V-NVA en de Vlaams Belang-stemmen. SP-a-fractieleider Dirk Van der Maelen beschuldigt CD&V vlakaf van “stemafspraken” en “het doorbreken van het Cordon
Sanitaire”.
“Niet waar” is het antwoord van CD&V-fractieleider Johan Vanden Herrewegen. “Wij hebben gemerkt dat het Vlaams Belang voor onze kandidaat gestemd heeft, maar er zijn zeer zeker geen stemafspraken gemaakt”. Vanden Herrewegen gaat een stap verder en geeft in zijn persmededeling Van der Maelen zelfs een lesje “democratie”.

Ook Vlaams Belang heeft op de aantijgingen van Van der Maelen gereageerd. De partij stelt bij monde van fractievoorzitter Dieter Van den Bergh dat er zeker geen stemafspraken geweest zijn met de
CD&V. “Het Vlaams Belang heeft met het stemmen voor de NVA-kandidaat enkel tot doel gehad om de oppositie te versterken en de partij is daar goed in geslaagd”.

Het Vlaams Belang zegt dat de bekommernis van Van der Maelen om de democratie enkel en alleen ingegeven is door mandaten in
eigen rangen en dat het nepotisme daar welig tiert.

“Ik kan het maar blijven herhalen : de mensen zijn de politiek niet beu, maar wel de voortdurende leugens en de postjesjagerij”.
Van de VLD-fractie is er geen officiële persmededeling uitgegaan.

  • Actieve deelname

In zijn persmededeling besluit CD&V-fractieleider Johan Vanden Herrewegen dat door de “meevaller” het kartel een bijkomende
mogelijkheid krijgt om vanuit de oppositie actief deel te nemen aan het bestuur van het OCMW. Julien Borremans (NVA) zal zich met zijn twee collega’s van CD&V, Antoine Scheirlinckx en Veerle Mertens mee kunnen inzetten voor de zorgbehoevende Geraardsbergenaars. “Wat ze voor de mensen zullen doen is belangrijk, hun daarop evalueren is een democratische houding”.

Lees de krant blz 1 & 2  pdf13_01-99

Ook voor 15 minuten

GERAARDSBERGEN – In het retributiereglement dat voor de jaren 1995 tot 2000 werd vastgesteld, wordt een bijkomend tarief van 5 fr. voor het parkeren van 15 minuten voorzien. In zijn verantwoording zegt financieschepen Dirk Van der Maelen dat met deze “sociale correctie” tegemoet gekomen wordt aan diegenen die slechts kortstondig moeten parkeren. Vroeger diende een minimum bedrag van 10 fr. betaald te worden.

Raadslid Leonard Quintelier (CVP) noemt het bijsturen van het parkeertarief positief en meent dat met de aanpassing zeker tegemoet gekomen is aan een vraag van de middenstand. – MDG

Smeerebbe en Voorde herademen

Abstract :

G’bergen wenst geen composteringsfabriek voor GFT-afval

Verslag van de gemeenteraad van Geraardsbergen. Na een aantal “gewone” punten was er onenigheid (SPa-oppositie vs. meerderheid) over de bestemming van een onroerend goed te Smeerebbe.

Daarna volgden interpellaties van Freddy De Chou en Dirk Van der Maelen met als voorwerp de mogelijke bouw van een GFT-verwerkingsbedrijf te Smeerebbe.

Freddy De Chou maakte zich zorgen over de veiligheid van bepaalde bedrijven in het Geraardsbergse en vroeg of er een rampenplan bestond. Artikel. Bron Het Laatste Nieuws, MDG

Treinreizigers vragen directe verbinding

GERAARDSBERGEN – De resultaten van een enquête, waarbij de SP de reizigers in Geraardsbergen en Moerbeke ondervroeg over het openbaar vervoer, zijn niet mals. Volgens de NMBS is het onderzoek niet representatief.

Van de 2.300 uitgedeelde formulieren werden er inderdaad slechs 288 (12,5%) teruggestuurd. Liefst 62% van de reizigers die reageerden, lieten zich echter negatief uit.

De klachten werden tijdens een debat-avond voorgelegd aan NMBS-ondervoorzitter Frans Rochtus. Ze hekelden slechte aansluitingen (32%), een te lange reisduur (47,5%), onvoldoende zitplaatsen (45%) en vuile of slecht onderhouden rijtuigen (62,5%). Het overgrote deel verklaart in de vrije tijd nooit gebruik te maken van het openbaar vervoer en zelfs te overwegen om totaal over te stappen naar privé vervoer. De prijs voor openbaar vervoer zou onevenredig zijn met de geleverde diensten.

De SP zelf, is voorstander van nieuwere (langere) treinstellen, vooral op de lijn Geraardsbergen-Aalst, meer rijtuigen voor niet-rokers, minder eerste-klasse rijtuigen en een betere uurregeling na 20 u. In het station van Geraardsbergen zijn nog steeds geen faciliteiten voor anders-validen. Het buffet en de wachtzaal zijn er verouderd.

Niet representatief

In zijn repliek stelde Frans Rochtus dat er gezien de lage respons kan gesteld worden dat alleen zeer misnoegde reizigers reageerden. Hij relativeerde grotendeels de resultaten van de enquête, terwijl andere cijfers (o.a. het rechtstaan) sterk werden betwist. Directe treinen vanuit Geraardsbergen acht hij financieel niet haalbaar omdat de meeste reizigers in de tussenstations opstappen.

SP-volksvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen gaf toe dat de steekproef misschien niet representatief is, maar legt de taak daarvoor bij de NMBS. “Zo zou ze haar beleid tijdig kunnen bijsturen”. Hij zegt te zullen pleiten bij NMBS-voorzitter Etienne Schouppe en bij minister Dehaene voor ten minste één directe aansluiting voor Geraardsbergen.