Openbaar onderzoek zonering

GERAARDSBERGEN – Tussen 1 juni 2007 en 31 juli 2007 loopt in de stad Geraardsbergen het openbaar onderzoek, waarbij de inwoners de zoneringsplannen kunnen inkijken en hun mening geven. Er wordt gestreefd om zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie via een gescheiden riolering.
Voor 153 woningen is het echter financieel niet verantwoord om riolering aan te leggen en dient een individuele waterzuiveringsinstallatie geplaatst.
Uw opmerkingen en commentaren dienen voor 1 augustus 2007, schriftelijk bezorgd te worden aan het college van burgemeester
en schepenen, Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.
De stad kan geen rekening houden met subjectieve of ongegronde opmerkingen, zij moet immers zelf elke wijzeging verantwoorden.

Oranje gebied
Uw woning ligt in het gebied waar gemengde of gescheiden riolering ligt. In dit gebied bestaat een aansluitingsverplichting.

Groen gebied
Uw woning ligt in het gebied waar geen riolering aanwezig is. De stad heeft de intentie hier een gescheiden riolering aan te leggen. Wanneer deze is aangelegd bestaat een gescheiden aansluitingsverplichting.

Rood gebied
Uw woning ligt in een gebied waar u verplicht bent een BENOR- gekeurde individuele waterzuiveringsinstallatie te plaatsen. Het
betreft hier 153 woningen.
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij Michel Zoller,  Administratief Centrum, Weverijstraat 20 te 9500
Geraardsbergen tel: 054 43 44 53.

Lees het artikel op blz 2 van de krant pdf13_02-99.pdf