Regenval augustus erkend als ramp

GERAARDSBERGEN – Bij Koninklijk Besluit van 17 oktober 2006 werd de overvloedige regenval van 24 en 25 augustus beschouwd als een algemene ramp en werd het grondgebied van Geraardsbergen als rampgebied erkend. Dit betekent dat vanaf heden de getroffenen hun dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming naar het Rampenfonds kunnen opsturen. De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 28 februari 2007. Dossiers die na deze datum toekomen bij het Rampenfonds, komen niet meer in aanmerking voor het toekennen
van een vergoeding.

Meer info en aanvraag nodige formulieren Administratief Centrum,
Weverijstraat, Guido De Rycke, preventieadviseur, 054 43 44 22, preventie@geraardsbergen.be, of www.ibz.fgov.be – rampen.

Lees het artikel blz 1 jg 12 nr 22